Gebruikte competenties

 

ik kan onderzoeken

 • oriënteer me op een onderwerp en formuleer mijn hoofdvraag (hoe) en daarbij deelvragen (woordspin)
 • bedenk het mogelijke antwoord op de hoofdvraag
 • maak een plan van aanpak (wat, met wie, wanneer, waar, welke en hoe) en voer het uit
 • zoek informatie uit verschillende bronnen
 • weet het verschil tussen feit en mening
 • verwerk de uitkomsten in een verslag (eigen woorden)
 • presenteer een samenvatting, de conclusie(s) en doe aanbevelingen

 

ik kan zelfstandig leren en reflecteren

 • werk volgens mijn plan en stel deze tijdig bij
 • kijk na afloop terug op wat goed en minder goed is gegaan en kom met punten ter verbetering
 • weet na afloop wat ik geleerd heb en hoe ik het kan toepassen in een nieuwe situatie
 • hou mijn vorderingen nauwkeurig bij en weet daarom precies hoe ik er voor sta

 

ik kan plannen en organiseren

 • overzie wat er gedaan moet worden (wat, hoe, wanneer en door wie)
 • schat in hoeveel tijd nodig is en hoeveel tijd ik beschikbaar heb
 • durf werk aan anderen over te laten
 • maak keuzes over wat ik belangrijk vind
 • maak een plan van aanpak (agenda, draaiboek, actielijst, enz.)
 • voer het plan uit en controleer of ik op schema lig en aan de eisen voldoe
 • stel tijdig bij en/of vraag om hulp als ik vastloop

 

ik kan samenwerken en overleggen

 • weet wat de voordelen zijn van samenwerken
 • luister actief naar anderen
 • kom er samen uit
 • houd me aan de afgesproken werk – en taakverdeling
 • vraag en geef reactie / tips van en aan anderen
 • spreek waardering uit naar anderen
 • ben verantwoordelijk voor het groepsresultaat en het groepsproces

 

ik kan presenteren (mondeling en schriftelijk)

 • bedenk wat ik wil vertellen en stem dat af op de doelgroep
 • gebruik een logische opbouw (inleiding, informatie, afsluiting)
 • kies voor een presentatievorm die bij de doelgroep past
 • let op een verzorgde presentatie
 • ondersteun de presentatie met (voor) beelden en kies daarbij passende (audiovisuele) hulpmiddelen
 • kom duidelijk over en gebruik mijn eigen woorden
 • ga na of de informatie is overgekomen

 

ik kan omgaan met druk en tegenslag

 • reageer rustig als iets even niet lukt of mee zit
 • kijk of ik het anders kan doen
 • vraag tijdig om hulp
 • doe iets met kritiek
 • weet waar de druk vandaan komt
 • haal de druk van de ketel
 • haal het afgesproken resultaat