Home

Leermiddelen maken leren makkelijker


Knooppunt lesverslag

Knooppunt lesverslag helpt bij het begrijpen en verwerken van lesstof. Steeds worden de volgende zaken daarbij behandeld:

  1. Jouw verwachtingen bij de te behandelen stof
  2. Weten wat je hoort, leest of ziet (woord/taalkennis)
  3. Wat is belangrijk (essentie)
  4. Samenvatten (verwoorden)
  5. Reflectie

Niet alleen kennis over het onderwerp wordt hierdoor vergroot, maar ook de woordenschat en taalkennis van een leerling zullen groter worden.

 

Boekverslag

Voor de talen is er per taal een format voor het maken van een boekverslag. Deze kan worden ingevuld en uitgewerkt bij het maken hiervan. De manier van werken is het zelfde als bij “Knooppunt lesverslag”. De helft van het boekverslag bestaat uit dezelfde 5 punten.

Het tweede deel van het boekverslag bestaat uit het toewerken naar een recensie en het schrijven hiervan. Hoe dat moet en wat er gedaan moet worden, staat beschreven in het boekverslag zelf. Een recensie kan ook weer goed gebruikt worden bij het bespreken van het boek.

 

Filmverslag

Het filmverslag lijkt sterk op het boekverslag. Ook hiervoor geldt dat er de zelfde 5 punten worden behandeld als in “Knooppunt lesverslag, en er wordt ook uiteindelijk een recensie geschreven. Handig is het om tijdens het kijken van een film, een uitgeprinte versie te gebruiken om aantekeningen te maken. Later kan deze dan gebruiken om het verslag verder uit te werken. Het verslag kan later goed gebruikt worden in de voorbereiding op of het leren van toetsen.